Solidworks Flow Simulation

SOLIDWORKS Flow Simulation

  Výpočet rotujících oblastí  Výpočet chlazení  Proudění kapalin a plynů 

 

SOLIDWORKS Flow Simulation - vystavte vaše návrhy reálným provozním podmínkám

 

SOLIDWORKS Flow Simulationje velice výkonný nástroj pro výpočet proudění tekutin a plynů (CFD – computational fluid dynamics), který umožňuje rychle a jednoduše simulovat proudění včetně sdílení tepla a analyzovat rozložení rychlosti, tlaku a další jevy, které mohou zásadně ovlivnit návrh výrobku. Aplikace programu je vhodná všude tam, kde dochází k proudění či přenosu tepla. Lze tak velmi rychle odhalit místa, kde hrozí přehřátí, velký tlak a další možná rizika. Pomocí modulu HVAC lze pak vypočítat rozložení tepelné pohody v projektech kanceláří nebo bytů, zahrnující například vliv klimatizace či slunečního záření.

 

 

 

  • Plná integrace do prostředí SOLIDWORKS
  • Výpočet přenosu tepla.
  • Změna teploty v závislosti na čase
  • Rotující oblasti jako ventilátory
  • Tok kapalin a plynů
  • Výpočet tepelné pohody v místnostech
  • Chlazení elektronických desek
flow
flow 2

Pomocí modulu HVAC lze pak vypočítat rozložení tepelné pohody v projektech kanceláří nebo bytů, zahrnující například vliv klimatizace či slunečního záření.

 

SOLIDWORKS Flow SimulationSOLIDWORKS Flow Simulation StandardSOLIDWORKS Flow Simulation s modulem HVACSOLIDWORKS Flow Simulation s Electronic Cooling
Analýza kapalin a plynů
Animace výsledků
Rotující oblasti
Přenos tepla
Rozšířená knihovna materiálů 
Výpočet tepelné pohody  
Pokročilá simulace záření  
Databáze el. součástí  
Výpočet Jouleova tepla  

 

 

Výpočet rotujících oblastí

 

Vliv rotujících zařízení na průběh proudění (ventilátory, vrtule, turbíny atd.) je možné zadat jako rotující regiony a zohlednit tak jejich tvar a rychlost na průběh proudění. Je možné počítat axiální a radiální proudění v zařízeních. Pro nerovnoměrné proudění v rotující součásti je možné použít posuvnou rotující sít. Pomocí této analýzy můžeme spočítat průtokovou charakteristiku ventilátorů v závislosti na tlaku.

 

 

 

Výpočet chlazení

 

Při navrhování zařízení se zdroji tepla je potřeba ověřit správnou účinnost chlazení. Je možné počítat jak samovolné, tak nucené proudění kolem chladičů. Při použití modulu Electronic cooling je možné zadat do výpočtu i některé speciální prvky jako např. termoelektrické chladiče nebo tepelné trubice pro odvod tepla od zdroje k chladiči. Je možné počítat i účinnost odvodu tepla při ochlazování jednoho media jiným mediem a ověřit tak správnost konstrukce pro maximální účinnost chlazení.

 

 

 

Proudění kapalin a plynů

 

Analýzu proudění je možné řešit jako interní (v uzavřeném prostoru) nebo jako externí. Pomocí interní analýzy ověřujeme např. tlakové ztráty v potrubích nebo proudění a teplotu media a součástí v nějakém vnitřním prostoru (např. počítačové skříně atd.). Externí analýza ukazuje proudění v otevřeném prostoru např. pro aerodynamickou analýzu. Je možné kombinovat externí analýzu s interní a získat tak přesnější informace o přestupu tepla do okolí. Proudění tekutin můžeme řešit jako ustálený stav nebo jako časově závislou studii.

 

 

 

 

Související produkty

 

 

Rychlý kontakt

3E Praha Engineering, a.s.
U Uranie 954/18
Praha 7, 170 00
Tel: 284 823 127
E-mail: info@3epraha.cz
IČ: 001 69 277
DIČ: CZ00169277
 

Odběr NOVINEK

spolehliva firma 2018 125