Solidworks Plastic

SOLIDWORKS Plastics

Analýza plnění  Navržení vtokových kanálů  Chlazení formy  

 

SOLIDWORKS Plastics – zvyšte kvalitu a omezte náklady při vývoji svých výrobků

 

SOLIDWORKS Plastics je modul určený pro analýzu vstřikování plastů. Je plně integrován do CAD systému SOLIDWORKS a je určen pro návrháře plastových dílů a konstruktéry forem. S jeho pomocí je možné již během návrhu výlisku, před vlastní konstrukcí a výrobou formy, odhalit problematická místa při plnění a rychle najít optimální tvar dílu. Dále je možné analyzovat správné umístění vtoku, rovnoměrnost chladnutí výlisku a další podmínky vstřikovacího procesu, a tím eliminovat více náklady spojené s přepracováním formy. Rozdělení produktu SOLIDWORKS Plastics umožňuje vybrat si rozsah analýzy v takové míře, jaká je potřeba.

 

plastics
 

Rozdělení produktu SOLIDWORKS Plastics umožňuje vybrat si rozsah analýzy v takové míře, jaká je potřeba.

 

SOLIDWORKS PlasticsPlastics StandardPlastics ProfessionalPlastics Premium
Plnění formy
 Vícenásobné vtoky
 Propadliny
Vzduchové kapsy
Studené spoje
Vícenásobné formy 
Smrštění 
Optimalizace vtoků 
Plnění plynem 
2K vstřikování 
Chlazení  
Deformace  

 

Analýza plnění výlisku

Pomocí analýzy plnění ověříme správnost navrženého tvaru výlisku pro snadné naplnění. Zjistíme maximální potřebný vstřikovací tlak, jeho rozložení v modelu výlisku a uzavírací sílu lisu. Můžeme si nechat navrhnou optimální umístění vtoku pro rovnoměrné naplnění výlisku. Dále vypočítáme místa v dutině, kde dochází k uzavírání vzduchu pro správné navržení odvzdušnění a místa ve výlisku, kde hrozí riziko studených spojů.

                

Pomocí Plastics můžeme nechat navrhnout vtokové kanály pro vícenásobné formy, a to i jako horké rozvody. Je možné si takto vybalancovat vstřikovací proces, aby docházelo k rovnoměrnému zaplnění jednotlivých dutin. V analýze dotlaku ověříme, jestli nedochází k předčasnému zatuhnutí některých částech výlisku a následně k většímu objemovému smrštění, které vede k riziku dutin a propadlin ve výlisku.

 

simulace plast 2

Chlazení formy a deformace výlisku

Je možné navrhnout chladící kanály a virtuální formu bez nutnosti modelování dutiny formy. Pomocí analýzy chlazení ověříme, zda výlisek rovnoměrně tuhne a tím je možné předejít deformacím výlisku. Výsledný tvar výlisku můžeme spočítat analýzou deformací a zkontrolovat, zda splňuje požadavky na přesnost. U vzhledových ploch zjistíme, jestli na nich nevznikají propadliny a tím předejdeme nežádoucímu vzhledu výlisku.

Simulace plast 3        Simulace plast 4

 

Související produkty

 

 

Rychlý kontakt

3E Praha Engineering, a.s.
U Uranie 954/18
Praha 7, 170 00
Tel: 284 823 127
E-mail: info@3epraha.cz
IČ: 001 69 277
DIČ: CZ00169277
 

Odběr NOVINEK

spolehliva firma 2018 125