Solidworks Simulation

SOLIDWORKS Simulation

Studie topologie  Ověření chování  Výpočet konstrukcí  

 

 

 SOLIDWORKS Simulace - vystavte vaše návrhy reálným provozním podmínkám

 

SOLIDWORKS Simulace je software určený pro pevnostní analýzy a simulaci pohybu. Je nepostradatelným nástrojem při vývoji širokého spektra zařízení, který umožňuje vyhodnocovat vlastnosti konstrukce v rané fázi návrhu a hledat možná rizika poruch. Význam využití analýz roste s velikostí a složitostí vyvíjených systémů, kde simulace přináší významné úspory při vývoji a výrobě prototypů. V průběhu konstrukce lze testovat širokou škálu parametrů produktů, jako je odolnost, statická a dynamická odezva nebo tepelné chování. Již v rané fázi je možné díky programu SOLIDWORKS Simulace získat informace o technických poznatcích pro optimalizaci návrhu.

 

  

 

Již v rané fázi je možné díky programu SOLIDWORKS Simulace získat informace o technických poznatcích pro optimalizaci návrhu.

 

Simulace SOLIDWORKSSimulace standardSimulace ProfesionalSimulace Premium
Statická analýza
Pohybová studie
Studie únavy
Sledování trendu
Nárazový test 
Tepelná studie 
2D zjednodušení 
Tlakové nádoby 
Frekvence vzpěr 
Nelineární analýza  
Dynamická simulace  
Kompozitní materiály  

 

 

Studie topologie

Jedná se o neparametrickou optimalizaci konstrukce dílu na základě zadaných podmínek zatěžování. Systém navrhne tvar součásti tak, aby byly splněny požadované hodnoty pevnosti, a to s minimální hmotností materiálu. Pro návrh tvaru dílu je možno zadat oblasti, které mají zůstat zachovány z hlediska funkčnosti dílu. Dále je možné zohlednit i to, jaký způsobem bude díl vyráběn a systém tomu přizpůsobí navržený tvar.

 

 

Ověření chování dynamicky zatěžovaných konstrukcí

 

Dynamická analýza slouží pro výpočet napětí a deformací součástí a sestav, které jsou zatíženy dynamicky působící silou. Je možné zkoumat chování konstrukce při modálním průběhu zatěžování, při zatížení nahodilými vibracemi, harmonickém zatížení a dále při zatížení popsanými odezvy spektra. Vypočítáme hodnoty rezonančních frekvencí a získáme průběhy deformace a napětí v závislosti na čase nebo na frekvenci budícího zatížení. To je důležité z hlediska potřeby tlumení vibrací konstrukce.

 

 

 

 

Výpočet konstrukcí s nelineárním chování

 

Některé moderní materiály nemají lineární průběh deformace s rostoucím napětím, a proto je nelze počítat pomocí lineárního materiálového modelu. Nelineární analýza nám umožní zjistit průběhy napětí a deformací např. dílů z plastů při větší deformaci, výpočet deformací např. těsnění z pryže při stlačení a ověřit jejich funkčnost, výpočet hodnot napětí kovových součástí vystavených plastické deformaci atd. Je možné počítat statické i dynamické nelineární studie.

 

 

 

Související produkty

 

 

Rychlý kontakt

3E Praha Engineering, a.s.
U Uranie 954/18
Praha 7, 170 00
Tel: 284 823 127
E-mail: info@3epraha.cz
IČ: 001 69 277
DIČ: CZ00169277
 

Odběr NOVINEK

spolehliva firma 2018 125